Klachtenregelement

Klachten en incidenten

Binnen ‘t Boerderijtje wordt gebruik van een incidenten registratie formulier voor de registratie van (bijna) incidenten. Opvolging van incidenten vind, indien nodig, na overleg plaats.

Daarbij maakt ‘t Boerderijtje gebruik van de meldcode. Hierin wordt stapsgewijs aangegeven hoe met de signalen van geweld en/of grensoverschrijdend gedrag dient te worden omgegaan. In de praktijk is deze nog niet van toepassing geweest. Deze meldcode is bekend onder alle medewerkers.

Klachten reglement

Het klachten reglement is zeer transparant en bekend bij zowel de medewerkers als de directe betrokken van ‘t Boerderijtje. Daarbij zijn de kinderen ervan op de hoogte, en voelen zij zich veilig genoeg, om kenbaar te maken wanneer zij ergens tegenaan lopen of ontevreden zijn. Het klachtenreglement is zowel mondeling als schriftelijk gecommuniceerd. Voor het klachtenreglement hanteert ‘t Boerderijtje de volgende uitgangspunten:

  • Het indienen van een klacht is laagdrempelig en kosteloos.
  • Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend.
  • Klachten worden te allen tijde geregistreerd, zorgvuldig en vertrouwelijk afgehandeld.
  • De indiener van de klacht wendt zich bij voorkeur eerst tot diegene tegen wie de klacht gericht is.
  • Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend.

Klachten worden bij ‘t Boerderijtje gezien als een kans op verbetering en ontwikkelmogelijkheid en worden dan ook te allen tijde serieus genomen.

Daarnaast zijn wij aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie (zie hiervoor www.degeschillencommissie.nl). Hier kunnen cliënten ten allen tijden gebruik van maken. Meer informatie over de klachtenregeling is ook terug te vinden op de website.

Vertrouwenspersoon

‘t Boerderijtje doet zijn uiterste best om de cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat de cliënt niet tevreden bent over de dienstverlening. Wanneer men er samen niet uitkomt is er een mogelijkheid voor de cliënt of de medewerker om gebruik te maken van een vertrouwenspersoon.

De eerste stap kan zijn dat de cliënt contact opneemt met de vertrouwenspersoon. Indien er sprake is van een klacht met betrekking tot de Jeugdwet, dan kun je contact opnemen met het AKJ (Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg). In sommige regio’s in Nederland werkt het AKJ samen met de organisatie Zorgbelang.

Indien er sprake is van een klacht met betrekking tot een ander wetgeving dan de Jeugdwet kun je terecht bij de vertrouwenspersonen van de NBEC. Dit zijn mevrouw Will van Schendel en mevrouw Karin van der Linde – van der Velden. Vertrouwenspersonen luisteren naar de cliënt/medewerker en kunnen je helpen een klacht op papier te zetten.

Bereikbaarheid NBEC vertrouwenspersoon

Telefoonnummer 036-5483146, op werkdagen bereikbaar van 8:30 tot 17:30 uur.
Ook kun je een e-mail sturen aan: vertrouwenspersoon@nbec.nl

Nieuwsgierig?
Neem contact met ons op!