Werkwijze

Ieder kind een eigen plan

Het vertrekpunt van onze begeleiding is het individueel plan dat we voor ieder kind maken. Daarin staan de ontwikkeldoelen die we samen met ouders en kind opstellen. Die doelen houden we steeds in het vizier bij onze activiteiten, zodat we er gericht aan kunnen werken.

image

Gevarieerd programma

Dagbesteding wordt bij ’t Boerderijtje gestructureerd aangeboden, zodat kinderen weten wat ze kunnen verwachten. Structuur zorgt voor duidelijkheid, maar daarbinnen is er ook veel variatie in activiteiten. Naast sport en spel is het verzorgen van de dieren van ’t Boerderijtje een populaire bezigheid. Zo worden de kippen, konijnen, varkens en eendjes altijd heerlijk verwend door onze kinderen. Daarnaast trekken we er graag op uit, bijvoorbeeld naar een speeltuin, kinderboerderij of de bossen in. 

image

Groei in beeld

Terwijl we de dagen aaneenrijgen met leuke activiteiten, ontwikkelen de kinderen zich steeds verder. We werken met een beloningssysteem in de vorm van stickers, waardoor ze zich bewust worden van hun eigen leerproces. De voortgang wordt geëvalueerd en vastgelegd door de begeleiders. Daarover gaan we regelmatig in gesprek met de ouders

image

Bijsturen

Het leven van opgroeiende kinderen verandert voortdurend. Met nieuwe vaardigheden komen nieuwe behoeftes. Daarom toetsen we steeds of wat wij doen nog wel past bij wat een kind nodig heeft. Waar nodig sturen we bij, uiteraard in overleg met de ouders. Maatwerk is geen momentopname

image

Voor wie?

’t Boerderijtje helpt kinderen van 5 tot 18 jaar die hulp nodig hebben omdat ze op een bepaalde manier vastlopen. Onze begeleiding is met name gericht op ondersteuning bij de volgende activiteiten: 

  • Plannen en organiseren van activiteiten
  • Vriendjes maken en ‘onderhouden’
  • Samen spelen met andere kinderen
  • Omgaan met regels
  • Omgaan met emoties 
  • Leren winnen en verliezen
  • Zelfredzaamheid en zelfstandigheid 
  • Vrije tijd invullen

Nieuwsgierig?
Neem contact met ons op!